Στην επίλυση του προβλήματος της ανεπάρκειας χώρων στο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Πάτμου, προβαίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την προμήθεια και τοποθέτηση δύο λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας, που θα τοποθετηθούν στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

Το Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Πάτμου στεγάζεται σε ένα κτίριο το οποίο όταν πρωτοκατασκευάστηκε (πολύ πριν το 1940) είχε 4 πέτρινες αίθουσες διδασκαλίας. Πριν το 1961 έγινε προσθήκη 2 αιθουσών ενώ το 1988 έγινε προσθήκη 2 ακόμη.

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας υπήρχαν 8 αίθουσες διδασκαλίας από τις οποίες η μία είχε αρχικά κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αλλά λόγω αναγκών μετατράπηκε σε αίθουσα διδασκαλίας, δύο πολύ μικρές αίθουσες στη μια εκ των οποίων στεγάζεται το Τμήμα Ένταξης, ενώ στην άλλη στεγάζεται το Τμήμα Πληροφορικής οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν σε κανονικές αίθουσες διδασκαλίας.

Για αίθουσα Ολοημέρου τμήματος (το οποίο λειτουργεί από τις 12:25 έως τις 16:15) χρησιμοποιείται αίθουσα που στεγάζονται μικρές τάξεις οι οποίες σχολάνε όταν ξεκινάει το ολοήμερο πρόγραμμα.

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 ανερχόταν στους 135 μαθητές χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εγγραφές από το Νηπιαγωγείο Σκάλας Πάτμου στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Από όλα τα παραπάνω, με τα μέχρι τώρα δεδομένα,  και λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μαθητικού πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο σχολείο, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά, θα χρειαστεί, εκτός από τις υπάρχουσες αίθουσες, τουλάχιστον άλλη μια αίθουσα διδασκαλίας, μία αίθουσα για να λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα και μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επομένως, η προσθήκη τουλάχιστον δύο αιθουσών στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σκάλας Πάτμου κρίνεται αναγκαία λόγω ανεπάρκειας χώρων.

Για την προμήθεια και τοποθέτηση των δύο αιθουσών, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα συνάψει Διαβαθμιδική Σύμβαση με το Δήμο Πάτμου, με αντικείμενο την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Πάτμου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 38.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2017.

Η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην πρόσφατη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου, στη Σύρο.