Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου και με σκοπό την ανάδειξη και προστασία  ενός από τους σημαντικότερους βιοτόπους της Ελλάδας

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» η Πράξη «Διαχειριστικές παρεμβάσεις στην Προστατευόμενη Περιοχή Β. Καρπάθου – Σαρίας», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 241.890,00 €.

Η περιοχή της Βόρειας Καρπάθου – Σαρίας θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους βιοτόπους στην Ελλάδα, λόγω της ύπαρξης πολλών σπάνιων και ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, πολλά από τα οποία συναντώνται αποκλειστικά στην περιοχή και πουθενά αλλού στον κόσμο. Για τον λόγο αυτό η Βόρεια Κάρπαθος και η Σαρία έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 (δίκτυο σημαντικών οικολογικά περιοχών της Ευρώπης).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, θα υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις διαχείρισης και προστασίας ειδών και οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή  Β. Καρπάθου και νήσου Σαρίας, με στόχο την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου προστασίας της Προστατευόμενης Περιοχής (Ζώνη Ειδικής Προστασίας, Καταφύγιο Άγριας Ζωής), την εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου – Σαρίας και στην προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της περιοχής και των σημαντικών ειδών και οικοτόπων, σύμφωνα με τις κοινοτικές Οδηγίες.

Ειδικότερα, θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις:

  • Μέτρα ελέγχου και αποκατάστασης υποβαθμισμένων χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων
  • Λεπτομερής εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των προστατευόμενων θαλασσίων οικοτόπων
  • Εγκατάσταση τεχνητών φωλιών για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη και των θαλασσοπουλιών από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
  • Υπηρεσίες ανάδειξης- προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών
  • Δημιουργία έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος
  • Υπηρεσίες δημιουργίας υποθαλάσσιας διαδρομής στο πλαίσιο προώθησης του θαλάσσιου οικοτουρισμού
  • Υπηρεσίες Συμβούλου

 

 

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης, ορίζεται η 12/03/2018  και λήξης η 11/03/2021.

 

 

image_print