Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σταθερά προσανατολισμένη σε δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης και ενίσχυσης των δομών  που έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική φροντίδα και συνοχή, διπλασιάζει τους πόρους που διατίθενται για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Τήνου, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και παράλληλα επεκτείνει τη διάρκεια χρηματοδότησής του μέχρι το τέλος του 2022.

Συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση «Τροποποίηση της πράξης ΚΗΦΗ Δήμου Τήνου», σύμφωνα με την οποία ο προϋπολογισμός της πράξης αυξάνεται  σε 581.560,49 ευρώ, από 284.700 ευρώ της προηγούμενης χρηματοδότησης και μετατίθεται η ημερομηνία λήξης της,  από 31.12.2019 σε 31.12.2022.

Το ΚΗΦΗ  Δήμου Τήνου λειτουργεί από το 2002  και παρέχει οργανωμένη κοινωνική φροντίδα, σε 20 ηλικιωμένους,  από ειδικευμένο προσωπικό, εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους ημερήσιας παραμονής. Ειδικότερα, παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατομική υγιεινή, πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης. Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον, για διάφορους λόγους αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΚΗΦΗ είναι:

  • Νοσηλευτική φροντίδα
  • Παραπομπή για περαιτέρω ιατρική βοήθεια
  • Εργασιοθεραπεία
  • Διατήρηση Ατομικής Υγιεινής
  • Οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών
  • Προβολή εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ
  • Ομιλίες για θέματα που απασχολούν ηλικιωμένους
  • Ψυχαγωγικά προγράμματα
  • Συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Υπεύθυνος για την λειτουργία του ΚΗΦΗ και δικαιούχος της Πράξης είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου.

Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του ΚΗΦΗ είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης  – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.