ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

H Διοικούσα Επιτροπή του Κληροδοτήματος "ΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ" προέβη στη δημοσιοποίηση πρόσκλησης ενδιαφερομένων μέσω σχετικής ανάρτησης  στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην πύλη Κοινωφελείς Περιουσίες – Ομάδα 11 και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην υποσελίδα Νέα – ανακοινώσεις, για τη μακροχρόνια μίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας του, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 έτη.

Τα δύο προς μίσθωση ακίνητα, που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, αφορούν στα ακίνητα του Κληροδοτήματος επί της Πλατείας Μιαούλη και επί των οδών Ανδρέα Συγγρού – Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πλατείας Άννης Κουτσοδόντη, και πλησίον της Πλατείας Τσιροπινά επί των οδών Απόλλωνος – Σουρή – Ακτής Καταδρομικού Έλλη και Λαδοπούλου, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο.

Επισημαίνεται πως στην  αξιοποίηση των ακινήτων με μακροχρόνια μίσθωση, ένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλες τις εργασίες επισκευής, ανακαίνισης και συντήρησης του ακινήτου που απαιτούνται για να μπορέσει το εν λόγω ακίνητο να διαμορφωθεί κατάλληλα και στη συνέχεια να καταστεί λειτουργικό.