Στις Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου υποβλήθηκε αίτηση από πάροχο τηλεπικοινωνιών για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης υπόγειου δικτύου στην πόλη της Ρόδου επί των οδών Ι. Μεταξά και Βαλαωρίτου σύμφωνα με την παρακάτω οριζοντιογραφία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 24 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/dimosiopoiisi-schediou-parochou-symfona-me-to-arthro-8-tis-yp-arithm-kya-725-23-fek-ar-5-tefchos-v-5-1-2012-7