Στις Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου υποβλήθηκε αίτηση από πάροχο τηλεπικοινωνιών για χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης υπόγειου δικτύου οπτικών ινών επί των Οδών Παπαλουκά , Ελευθερίου Βενιζέλου και Οδού Εθνάρχου Μακαρίου  του Δήμου Ρόδου πλησίον στην περιοχή της Ιαλυσού.

Το όρυγμα θα διανοιχτεί αρχικά από την οδό Εθνάρχου Μακαρίου από το υφιστάμενο δίκτυο στο ύψος της συμβολής της με την Ελευθερίου Βενιζέλου εγκάρσια τομή οδοστρώματος έως την Ελευθερίου Βενιζέλου 28. Σε συνέχεια της τομής από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 28 έως Ελευθερίου Βενιζέλου 2 ( πλησίον της συμβολής της με την οδό Ερυθρού Σταυρού ) κατά μήκος τομή οδοστρώματος . Το επόμενο στάδιο είναι από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 2 έως την οδό Παπαλουκά 1 εγκάρσια τομή οδοστρώματος ( εμπλέκετε η οδός Ερυθρού Σταυρού ) και τέλος από την οδό Παπαλουκά 1 έως την οδό Παπαλουκά 55 ( πλησίον στην συμβολή της  με την οδό Ακτής Κανάρης ) κατά μήκος τομή οδοστρώματος. Η διατομή του ορύγματος θα είναι διαστάσεων 5εκ.(Π) X 30εκ.(Β). Εντός του ορύγματος θα τοποθετηθούν δυο μονοσωλήνια τύπου HDPE διαμέτρου 32mm και θα καλυφτούν με σκυρόδεμα πάχους 21,5εκ. ενώ στο άνω μέρος θα τοποθετηθεί ειδική ταινία σήμανσης.

Επίσης θα κατασκευαστούν τρία (3) φρεάτια για τις ανάγκες του δικτύου. Το πρώτο στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου στο υφιστάμενο δίκτυο. Το δεύτερο στην οδό Παπαλουκά 1 και το τρίτο στην οδό Παπαλουκά 55.

 

image_print