Δημοσιοποίηση πληροφοριών του παραρτήματος V για την εγκατάσταση Α.Η.Σ. Σορωνης