«Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 112  Γεωργών «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης έτους 2014»