ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση Χορήγησης Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου.

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 797/19-05-2022 αίτηση του φορέα ΠΕΤΡΟΚΑΖ Α..Ε. με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 094011757, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Θέση: Περιοχή Κάκκαρι, Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών, Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας,
            Δήμος Ρόδου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου

Ε-mail: ekikeri@petrogaz.gr  

Τηλ.: 210-3692700

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

 

 ΡΟΔΟΣ 23-05-2022

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

image_print