ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

ΘΕΜΑ: Αίτηση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 39/13-01-2022 αίτηση της κας. Ευαγγελλούλη Ειρήνης Χρυσοβαλάντου με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 120543154, Δ.Ο.Υ. ΚΩ
Έδρα: Καλαμιώτισσα, Κάλυμνος, Τ.Κ. 85200

Ε-mail: praxis92ao@gmail.com          
Τηλ.: 6958003082

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

ΡΟΔΟΣ 17-01-2022

Με Εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Γιαννάς Ιωάννης

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β

 

 

 

 

image_print