ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241 3 64713-714

ΘΕΜΑ: Αίτηση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν Πρωτ. 1584/27-07-2020 αίτηση της εταιρίας ΑΦΟΙ ΠΕΡΟΥ ΙΚΕ με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ.: 099271730, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ

Έδρα: Κέφαλος, Νήσος Κως  – Τ.Κ. 85301

Ε-mail: afoiperou@gmail.com          

Τηλ.: 2242 0 71226

στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 – ΦΕΚ 230 Α΄ 2002).

Παρέχεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου).  

 

 ΡΟΔΟΣ 30-07-2020

Με εντολή Περιφερειάρχη

Η Προϊσταμένη Τμήματος

(τέθηκε υπογραφή)

Νεαγκούε Δομνίκα

ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων A΄/β