ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

 

Κατατέθηκε δια του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και νομίμων εκπροσώπων Αντώνιου Μιχ. Ψαρομπά και Θεόφιλου Μιχ. Ψαρομπά αντίστοιχα, η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 1885/7-9-2020 αίτηση της «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 094138130, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ – Έδρα: Γιαννοχώραφα Καλύμνου, Κάλυμνος 85200 – Τηλ.: 2243028658, 2243028587 – email: info@ – Κάτοχος της υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΥδρογ/Ε/Φ.8/οικ.179895/22-6-2016 άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ΄ Ν.3054/02) στο Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Γ. Μαύρου 2, 85132 – Ρόδος, Τηλ.: 2241364713-714) για την ανανέωση – τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 1030/Φ.90.4/2/17 – 5 – 2016 (ΑΔΑ: Ω1Μ07ΛΞ-ΦΞΚ) Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02[ΦΕΚ230Α΄]), λόγω προσθήκης νέων αποθηκευτικών χώρων στην περιοχή «Φραρού» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                   ΜΕ Ε.Π.

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             

                                                                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                          

                                                                                             ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                           ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β