ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

 

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 348/26-02-2021 αίτηση του κ. Σίμου Στε. Γεώργιου (Α.Φ.Μ.: 059373070, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ – Έδρα: οδός Σωτήρος 27 – Ιαλυσός, Ρόδος 85101, Τηλ.: 2241094998 – email: simougiorgos@gmail.com) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                   ΜΕ Ε.Π.

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                              

                                                                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                                

                                                                                             ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                          ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β