ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 903/15-6-2022 (σχετ.: 801/19-5-2022) αίτηση της «ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Α.Φ.Μ.: 997340945, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ – Έδρα: Αρκάσα, Κάρπαθος 85700, Τηλ.: 2245061136 – email: karpathosgas@yahoo.gr), δια του νομίμου εκπροσώπου κ. Νικόλαου Δ. Πρωτοψάλτη  στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την Χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                   ΜΕ Ε.Π.

                                                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                              

                                                                                 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

                                                                                            

                                                                                        ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                     ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β

image_print