ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γ. Μαύρου 2 (3ος Όροφος), Ρόδος, Τ.Κ. 85132 – Τηλ.: 2241364713-714

 

Κατατέθηκε η υπ΄ αριθμόν πρωτ. 946/02-06-2021 αίτηση της εταιρείας KIRIAKOU PROFESSIONAL HELLAS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ  (Α.Φ.Μ.: 801279610, Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ – Έδρα : οδός Λισαβώνας 9,T.K.85100 – Έδρα Υποκαταστήματος ΚΩ: 4ο ΧΛΜ Επαρχιακής Οδού  ΚΩΣ, Θέση Γενί Τσεσμέ ΤΚ 85300  email:vasilis@tavernaris.com) στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου – Τμήμα Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου (Ν.3054/02 [ΦΕΚ230Α΄]). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας (ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας αρχής).  

                                                                                                

 

Ρόδος, 0306-2021

 

ΜΕ Ε.Π.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

 

 

 

 

 

ΓΙΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Α΄/β