ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :Τροποποίηση απόφασης που αφορά υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1200448 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ της εταιρείας wind hellas τηλεπικοινωνιες ΑΕΒΕ.