ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ :Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 1711 /10-12-2010 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ , που αφορά τον υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδ. θέσης «1200448- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ , σε θέση πλησίον «Μεγάλου Χωριού», νήσου Αγαθονήσου, Δ.Αγαθονησίου, Π.Ε.Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό: α) την από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, β) την αναβάθμιση –επέκταση των κεραιοδιατάξεων, γ) την προσθήκη ενός μεταλλικού ιστού στή

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :Τροποποίηση απόφασης που αφορά υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης 1200448 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ της εταιρείας wind hellas τηλεπικοινωνιες ΑΕΒΕ.