ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά του έργο:«Tροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 65211/19.06.2000 ΚΥΑΕΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ως αυτή ισχύει με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 907/17.09.2012 Απόφαση Γ.Δ.Α.Δ.Α που αφορά τη δραστηριότητα : Υφισταμένη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, σε θαλάσσια έκταση 20 στρ., ετήσιας δυναμικότητας 230 τόνων , στη θέση Όρμος Άρροι, νήσου Χάλκης, του φορέα Ιχθυοκαλλιέργειες Χάλκης Α.Ε με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας, τη δημιουργία ενιαίας μονά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά το έργο: " Τροποποίηση ΚΥΑΕΠΟ ΥΠΕΧΩΔΕ που αφορά τη δραστηριότητα: Υφιστάμενη πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας μεσογειακών ιχθύων , σε θαλάσσια έκταση, στη θέση Όρμος  Άρροι, νήσου Χάλκης, του φορέα Ιχθυοκαλλιέργειες Χάλκης Α.Ε. με σκοπό την μετατόπιση της μονάδας, τη δημιουργία ενιαίας μονάδας και τον εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων".