ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα , κλασικού τύπου με διακριτικό τίτλο «Καλημέρα Κως», κατηγορίας 3* αστέρων δυναμικότητας 212 κλινών , σε γήπεδο έκτασης 13.520,00 τ.μ. (κατά κτηματολόγιο) στην ενοποιημένη μερίδα 40 γαιών Καρδάμαινας στην περιοχή «Καρδάμαινα», ΔΚ Καρδάμαινας / ΔΕ Ηρακλειδών, Δήμου Κω ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ του φορέα “ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε.”».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: " Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα , κλασικού τύπου με διακριτικό τίτλο "Καλημέρα Κως", κατηγορίας 3* δυναμικότητας 212 κλινών , σε γήπεδο έκτασης 13.250,00 τ.μ. (κατά κτηματολόγιο)στην ενοποιημένη μερίδα 40 γαιών Καρδάμαινας στην περιοχή "Καρδάμαινα" ,ΔΚ Καρδάμαινας/ ΔΕ Ηρακλειδών, Δήμου Κω ΠΕ ΚΩ ΠΝΑ του φορέα "ΣΥΝΘΕΣΙΣ Α.Ε."  ".