ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:«Μετατόπιση σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τις υφιστάμενες θέσεις, αύξηση δυναμικότητας από 1.830 σε 2.347,5 τόνους Θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε θαλάσσια έκταση 52 στρ. της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» , στη θέση Τοίχος Χαλή , Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου ,Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "Μετατόπιση σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τις υφιστάμενες θέσεις, αύξηση δυναμικότητας θαλασσίων Μεσογειακών ιχθύων και εκσυγχρονισμός πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.", στη θέση Τοίχος Χαλή, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου".