Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά το έργο: "Ανανέωση -Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας ως προς την αλλαγή του διακριτικού τίτλου από "FILIMON" σε "EAGLE'S NEST", την αύξηση της δυναμικότητας από 58 σε 116 κλίνες και την αναβάθμιση από 2 σε 3 αστέρων, σε οικόπεδο τ.μ. κατά τίτλο, στην περιοχή Πεύκοι, Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου, Δ. Ρόδου. Π.Ε. Δωδ/σου, ιδιοκτησίας της ΦΙΛΗΜΩΝ Α.Ε.".