ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 14152/18-03-2016 Υπ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την επωνυμία «Ακτή Καράβια», στη θέση Αγκιναρωπή, της περιοχής Μαρμάρι του Δήμου Κω, λόγω τροποποίησης του γηπέδου και μικρή αύξηση δυναμικότητας».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:«Τροποποίηση Υπ. Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  για την επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με την επωνυμία «Ακτή Καράβια», στη θέση Αγκιναρωπή, της περιοχής Μαρμάρι του Δήμου Κω».