ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ:«Τροποποίηση της  Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑι) που αφορά στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων  στη θέση «Βραχονησίδες Γλαρονήσια», Δήμου Καλύμνου, Π.Ε Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα της δραστηριότητας τη ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ με σκοπό την συμπερίληψη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)»