ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΠΕ:«Επέκταση κατ’ έκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «SUMMER VILLAGE» ,  με κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, στην περιοχή «ΜΑΡΜΑΡΙ» Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΕΑΣ Ι.Κ.Ε.»