ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση του υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΒΤΒ 1406285», στη θέση «Όλυμπος Καρπάθου», νήσου Καρπάθου, Δήμου Καρπάθου, της Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: "Εσυγχρονισμός -αναβάθμιση του υφισταμένου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδική ονομασία "ΟΛΥΜΠΟΣ -ΒΤΒ 1406285", στη θέση "Όλυμπος Καρπάθου", νήσου Καρπάθου,Δήμου Καρπάθου, της Π.Ε. Καρπάθου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου".