ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: "Ανανέωση -Τροποποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και Έγκριση νέων Περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Δίκτυο αποχέτευσης – Έγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λέρου Ι.Π. ατόμων- έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στην θάλασσα- οδός πρόσβασης στην ΕΕΛ –  ΔΚ/ΔΕ Λέρου Δήμου Λέρου ΠΕ Καλύμνου ΠΝΑ" για λογαριασμό του Δήμου Λέρου – φορέα του έργου".