ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος- Τροποποίηση της με Α.Π 77117 / 3563 / 17- 12 -2013 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ της Α.Δ Αιγαίου που αφορούσε στο έργο: «Κατασκευή – Επέκταση αποβάθρας Λιμένα Λειψών» και το οποίο περιελάμβανε  το  σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμένα Λειψών με σκοπό την  Επέκταση του Λιμένα Λειψών  με την  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΒΙ ΛΙΜΕΝΑ ΛΕΙΨΩΝ .Φορέας έργου: Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ 20)/ckfinder/userfiles/files/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%a3%ce%99%ce%95%ce%a5%ce%a3%ce%97%20%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3%20%ce%9b%ce%99%ce%9c%ce%95%ce%9d%ce%91%ce%a3%20%ce%9b%ce%95%ce%99%ce%a8%ce%a9%ce%9d%20%ce%94_%ce%9b_%ce%a5__signed(1).pdf

 

image_print