ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Τροποποίηση – ανανέωση της υπ’ αρ. 458/5.9.03 ΑΕΠΟ όπως ισχύει , του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία Atlantica Aegean Blue, συνολικής δυναμικότητας 844 κλινών, κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), εντός γηπέδου 69.505,00τ.μ., εκτός περιοχής Natura 2000, στην περιοχή Κολύμπια, ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου, ιδιοκτησίας ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: "Τροποποίηση – ανανέωση της υπ' αρ. 458/5.9.03 ΑΕΠΟ όπως ισχύει, του υφισταμένου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία Atlantica Aegean Blue, στην περιοχή Κολύμπια,ΔΕ Αφάντου, Δήμου Ρόδου ΠΕ Ρόδου ,ιδιοκτησίας ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ" .