ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: " Τροποποίηση & ανανέωση της υπ' αρ. 132573/ (ΑΔΑ: 41ΦΓΟ-Γ) Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου: "Κρηπίδωση – διαπλάτυνση της παραλιακής οδού στη ΝΑ πλευρά του όρμου Πανορμίτη- Σύμης" ".