ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανανέωση – τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 490/10-05-2007 Απόφασης ΓΓ ΠΝΑ που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ», κατηγορίας 4 αστέρων, επί γηπέδου συνολικής έκτασης 21.280,00 τ.μ. κατά τίτλο εντός της Κ.Μ. 50 Γαιών Καρδάμαινας, στην περιοχή «ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ» της Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας «Ξ.Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ που αφορά στο έργο: " Ανανέωση- τροποποίηση απόφασης ΓΓ ΠΝΑ που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας "ΧΩΡΙΟ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ", κατηγορίας 4 αστέρων, στην περιοχή "ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ" της Δ.Κ. Καρδάμαινας, Δ.Ε. Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της "Ξ.Τ.Ε.Ε.  Ν. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗΣ Α.Ε.", με σκοπό α) την ανανέωση της χρονικής ισχύος της,β) την ενσωμάτωση στην ΑΕΠΟ της άδειας επαναχρησιμοποίησης λυμάτων & γ) την αύξηση τησ δυναμικότητας σε κλίνες ,λόγω κατασκευής νέου κτιρίου δωματίων".