ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 48972/11.08.2017 Α.Ε.Π.Ο. Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου (ΑΔΑ: 72ΣΤΟΡ1Ι-Ο4Υ) η οποία έχει ισχύ έως 11-08-2027,  με σκοπό τον Εκσυγχρονισμό  της πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας που βρίσκεται  σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων  στη θέση «Βραχονησίδα Στρογγύλη» Δήμου Χάλκης  με  φορέα  της δραστηριότητας την «ΛΑΜΑΡ Α.Ε.»  και την προσθήκη χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων  με έργα επί αιγιαλού και θάλασσας για την εξυπηρέτηση της»./ckfinder/userfiles/files/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%a3%ce%99%ce%95%ce%a5%ce%a3%ce%97%20%ce%91NAKOIN_%ce%a4%ce%a1%ce%9f%ce%a0%ce%9f%ce%a0_%ce%91%ce%95%ce%a0%ce%9f%20%ce%99%ce%a7%ce%98%ce%a5%ce%9f%ce%9a_%20%ce%9d%ce%97%ce%a3_%20%ce%a3%ce%a4%ce%a1%ce%9f%ce%93%ce%93%ce%a5%ce%9b%ce%97%20%ce%a7%ce%91%ce%9b%ce%9a%ce%97_signed.pdf                   

image_print