ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος υπό την επωνυμία Blue Lagoon Ocean, κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*), η συνολική δυναμικότητα του οποίου αυξάνεται από 209 κλίνες σε 400 κλίνες, εντός γηπέδου που επεκτείνεται σε συνολικό εμβαδό ,00 τ.μ. (επέκταση κατά τ.μ.), εντός περιοχής Natura 2000, στην θέση “Ψαλίδι” του Δήμου Κω, ΠΕ Κω, ιδιοκτησίας BLUE LAGOON ANNEX AE .