ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση- Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2045/31.12.2008 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, συνολικής δυναμικότητας 820 κλινών (επέκταση κατά 320 κλίνες), στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παχιά Οργιά», Δ. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: "Ανανέωση -Τροποποίηση της υπ' αρ. 2045/31.12.2008 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Π.Ν.ΑΙ. που αφορά την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, στην περιοχή "Παχιά Οργιά", Δ. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας ΚΩΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε."