ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση-Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. 043/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΓΓΠΝΑ που αφορά στην υφιστάμενη  ξενοδοχειακή μονάδα  , με δ.τ. «PALAZZO DEL MARE», στην περιοχή « Μαρμάρι» Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Φορέας του έργου είναι η «BLUE LAGOON ANNEX Α.Ε.»