ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Ανανέωση- Τροποποίηση και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας:  Δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 30 στρεμ. δυναμικότητας 310 τόνων Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων, μετά από επέκταση και αύξηση  δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας στη θέση Κατσούνι / Λακκί Λέρου, Δ.Ε. Λέρου, Δήμου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας της δραστηριότητας είναι η εταιρεία  Σοφία και Θεόδωρος Διαμαντή Ο.Ε   (ΠΕΤ: 2101460422).