ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:«Αύξηση δυναμικότητας (από 132 σε 288 κλίνες) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «LAMBI RESORT», κατηγορίας 4*, λόγω επέκτασης κατ’ έκτασης και κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 22.317,00τ.μ. (μετά την επέκταση) επί των Κ.Μ. 2928, 2710 (υφιστάμενες) & 2642 (νέα) γαιών Κω Εξοχής στην περιοχή «ΛΑΜΠΗ» Δ.Κ. Κω,Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΧΡΙΣΜΑ Α.Ε.» (ΠΕΤ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: "Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο "LAMBI RESORT" , λόγω επέκτασης κατ' έκτασης και κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων εντός γηπέδου στην περιοχή "ΛΑΜΠΗ" Δ.Κ. Κω, Δ.Ε. Κω, Δήμου Κω, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΧΡΙΣΜΑ Α.Ε." (ΠΕΤ  1810000321)