ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΙΑΛΟΥ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ».