ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας «ΛΙΝΔΟΣ-Χ (140 6018)» που βρίσκεται στην θέση Ύψωμα ¨Φούρκες¨ πλησίον οικισμού Λίνδου, στην Δ.Κ. Λίνδου, ΔΕ Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Φορέας έργου: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας «ΛΙΝΔΟΣ-Χ (140 6018)» που βρίσκεται στην θέση Ύψωμα ¨Φούρκες¨ πλησίον οικισμού Λίνδου, στην Δ.Κ. Λίνδου, ΔΕ Λινδίων,  Δήμου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.Φορέας έργου:  COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.