ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Υφιστάμενη Εγκατάσταση Αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων ανεφοδιασμού αυτής με καύσιμα επί της ζώνης αιγιαλού και παραλίας» που βρίσκεται στο 4ο περίπου χιλιόμετρο της οδού Καλλιθέας – Ρόδου, στην πόλη της Ρόδου ΔΚ/ΔΕ Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου ΠΝΑ, ιδιοκτησίας της «RAPI S.A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.» Φορέας έργου: «RAPI S.A. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.»