ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ στη θέση ΒΑΘΥ Νήσου Καλύμνου και  Έργα αξιοποίησης αυτής» με φορέα του έργου το ΥΠΑΑΤ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.