ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ:«Ανανέωση χρονικής ισχύος – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1283/2007 ΑΕΠΟ  Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που αφορά στη υφιστάμενη δραστηριότητα: Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, στη θέση «Αγ. Βαρβάρα» στη Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ  Δ.Υ. Α.Ε.”». /ckfinder/userfiles/files/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%a3%ce%99%ce%95%ce%a5%ce%a3%ce%97%20%ce%91%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%9f%ce%99%ce%9d%ce%a9%ce%a3%ce%97%20%ce%a3%ce%9a%ce%a5%ce%a1%ce%9f%ce%94%ce%95%ce%9c%ce%91%20%ce%9a%ce%9f%ce%a3%ce%9a%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a5%20%ce%99%ce%9d%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%9c%ce%a0%ce%95%ce%a4%ce%9f%ce%9d%20%ce%94_%ce%a5_%ce%91%ce%95_signed.pdf