ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ :«Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 32MW Αιολικό (μονάδες ΑΠΕ) – 15MWσυσσωρευτές (εγγυημένη) ισχύς στη θέση «Πελεκάνος», Δ.Κ. Κατταβιάς & Μεσαναγρού , Δ.Ε. Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2101453229).