ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικής εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της ΚΑΤΡΗΣ Α.Ε. στην Κάλυμνο».