ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ: «Ανανέωση της 120711/322/25-1-2005 ΑΕΠΟ ,και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 190379/3717/10-10-2008 ΑΕΠΟ, που αφορούν στην  εκμετάλλευση υφιστάμενου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (περλίτη), στο ΒΑκό τμήμα της νήσου Γυαλί, Δήμου Νισύρου, Π.Ε. Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από την «ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.». /ckfinder/userfiles/files/%ce%94%ce%97%ce%9c%ce%9f%ce%a3%ce%99%ce%95%ce%a5%ce%a3%ce%97%20%ce%91NAKOIN%ce%a9%ce%a3%ce%97%ce%a3%20%ce%9b%ce%91%ce%a4%ce%9f%ce%9c%ce%95%ce%99%ce%9f%20%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%9b%ce%99%ce%a4%ce%97%20%ce%9d%ce%99%ce%a3%ce%a5%ce%a1%ce%9f%ce%a5_signed.pdf

image_print