ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΠΕ:«Αύξηση Δυναμικότητας (από 84 σε 160 κλίνες), λόγω εσωτερικών διαρρυθμίσεων, της Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο "D' ANDREA LAGOON KOS", κατηγορίας 5*, στην περιοχή "ΕΥΡΙΟΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΙ", εντός Κ.Μ. 264 γ. ΠΥΛΙΟΥ, Δ.Κ. Πυλίου, Δ.Ε. Δικαίου, Δήμου Κω, Π.Ε. Κω, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα "Ξ.Ο.Τ.Ε.Ε. Α. ΠΑΤΟΥΡΗΣ Α.Ε."»