Δημοσιευση Ανακοίνωσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΑΗΣ Σορωνής της ΔΕΗ ΑΕ, ο οποίος βρίσκεται στην Σορωνή, Καμείρου, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Δημοσίευση Ανακοίνωσης ΜΠΕ του ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ ο οποιος βρίσκεται στην Σορωνή, Καμείρου, Δήμου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, Περιφέριεας Νοτίου Αιγαίου