ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: « Ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 517,50 τόνων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτές εγκαταστάσεις στην νησίδα ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ της νήσου Καλύμνου, της ΠΕ Καλύμνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» για το φορέα «Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ& ΣΙΑ ΟΕ» ».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: " Ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας δυναμικότητας 517,50 τόνων θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων σε πλωτές εγκαταστάσεις στην νησίδα ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ της Καλύμνου, της ΠΕ Καλύμνου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου" για το φορέα "Α. Δημητρακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε." "