ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ''Βελτίωση – Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου -Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου''