ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Βελτίωση- Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου- Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο» για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ''Βελτίωση – Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου -Λίνδου, Τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου''