ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ BELAIR ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4*  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΞΙΑ , Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ, , ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ''ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΞΙΑΣ ΑΕ/ckfinder/userfiles/files/ANAKOINΩΣΗ BELAIR.pdf

image_print