Για την ανακοίνωση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη ν. Πάρο , πατήστε εδώ