Για την ανακοίνωση αιτήματος παρόχου τηλεπικοινωνιών για την χορήγηση  δικαιώματος διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα στη νήσο Σύρο , πατήστε εδώ